فروش ژنراتور لینز

Img

Type

Rating (KV)

kW

HP

PRO18S A/4

20

18.6

25.3

PRO18S B/4

25

23.1

31.4

PRO18S C/4

30

27.6

37.5

PRO18M D/4

35

31.6

43.0

PRO18M E/4

42

37.6

51.2

PRO18L F/4

50

44.7

60.8

PRO18L G/4

60

53.6

72.8

PRO22S A/4

63

55.9

76.1

PRO22S B/4

75

66.5

90.4

PRO22S C/4

85

75.3

102.4

PRO22S D/4

100

88.3

120.1

PRO22M E/4

130

112.7

153.2

PRO22M F/4

150

129.6

176.2

PRO28S A/4

180

156.9

213.3

PRO28S B/4

200

174

237

PRO28S C/4

225

195

266

PRO28S D/4

250

216

293

PRO28M E/4

300

258

351

PRO28M F/4

350

299

406

PRO28L G/4

400

341

464

PRO35S B/4

450

382

520

PRO35S C/4

500

421

573

PRO35S D/4

550

463

630

PRO35M E/4

600

505

687

PRO35M F/4

670

566

770

PRO35M G/4

725

609

827

فروش انواع ژنراتور لینز با قیمت مناسب، انواع ژنراتور لینز ساخت ایتالیا. مدل های جدول فوق مربوط به الترناتور استمفورد اصلی هستند که با کلیک بر روی مدل و یا کلمه ی MORE می توانید کاتالوگ مربوط به ان را دریافت کنید.