فروش انواع دیزل ژنراتور کامینز

جهت ژنراتور دیزلی کامینز، ماشین آلات سنگین، پمپ و ...

 • Img

  موتور برق کامینز 150kVA موتوردیزل کامینز مدل 6BTA5.9G2 ، ساخت انگلیس شش سیلندر – کوپله شده با ژنراتور استامفورد 1500 دور ساخت انگلیس به قدرت KVA 150 ، به همراه تانک سوخت ، اگزوز و باتری و تابلوی برق Manual کوپله فابریک کمپانی Cummins Power انگلیس.

 • Img

  موتور برق کامینز 200kVA دیزل ژنراتور کامینز موتور دیزل کامینز مدل 6CTAA8.3G2 ، ساخت انگلیس شش سیلندر – کوپله شده با ژنراتور استامفورد ساخت انگلیس به قدرت KVA 200 و RPM1500 به همراه تانک سوخت ، اگزوز و باتری و تابلوی برق Manual داخل کاناپی فابریک (سایلنت) کوپله شده در کمپانی AKSA ترکیه .

کمنز سایلنت کوپله فابریک کامینز پاور با تابلوی کنترل اتوماتیک

 • Img

  موتور برق کامینز 250kVA موتور دیزل کامینز Cummins مدل 6CTAA8.3G2، ساخت انگلیس کوپله ایتالیا با ژنراتور استمفورد انگلیس با قدرت 250 KVA با تانک سوخت روزانه، تابلوی برق معمولی، باتری، اگزوز کاوردار (سایلنسر فابریک)

ژنراتور دیزلی با موتور کامینز

 • Img

  دیزل ژنراتور کامینز پاور 700 کاوا این دستگاه با موتور قدرتمند vta28g5 کامینز با ژنراتور استمفورد در دو نوع کانوپی دار سایلنت و معمولی موجود است.

 • Img

  دیزل ژنراتور 1130 کاوا، 1 مگاوات و 1400 کاوا کامینز  این دستگاه ها به صورت کوپله فابریک کمپانی کامینز پاور انگلیس و با ژنراتور استمفورد ساخت انگلیس به صورت سایلنت و معمولی قابل ارائه است.