فروش انواع دیزل ژنراتور کامینز

دیزل ژنراتور کامینز

مدل های دیزل کامینز

موتور برق کامینز 200kVA

دیزل ژنراتور کامینز | سبا دیزل البرز |

موتور برق کامینز 200kVA

دیزل ژنراتور کامینز موتور دیزل کامینز مدل 6CTAA8.3G2 ، ساخت انگلیس شش سیلندر – کوپله شده با ژنراتور استامفورد ساخت انگلیس به قدرت KVA 200 و RPM1500 به همراه تانک سوخت ، اگزوز و باتری و تابلوی برق Manual داخل کاناپی فابریک (سایلنت) کوپله شده در کمپانی AKSA ترکیه .

موتور برق کامینز 150kVA

دیزل ژنراتور کامینز | سبا دیزل البرز |

موتور برق کامینز 150kVA

موتوردیزل کامینز مدل 6BTA5.9G2 ، ساخت انگلیس شش سیلندر – کوپله شده با ژنراتور استامفورد 1500 دور ساخت انگلیس به قدرت KVA 150 ، به همراه تانک سوخت ، اگزوز و باتری و تابلوی برق Manual کوپله فابریک کمپانی Cummins Power انگلیس.

موتور برق کامینز 250kVA

دیزل ژنراتور کامینز | سبا دیزل البرز |

موتور برق کامینز 250kVA

موتور دیزل کامینز Cummins مدل 6CTAA8.3G2، ساخت انگلیس کوپله ایتالیا با ژنراتور استمفورد انگلیس با قدرت 250 KVA با تانک سوخت روزانه، تابلوی برق معمولی، باتری، اگزوز کاوردار (سایلنسر فابریک)

دیزل ژنراتور 1130 کاوا، 1 مگاوات و 1400 کاوا کامینز

دیزل ژنراتور کامینز | سبا دیزل البرز |

دیزل ژنراتور 1130 کاوا، 1 مگاوات و 1400 کاوا کامینز

این دستگاه ها به صورت کوپله فابریک کمپانی کامینز پاور انگلیس و با ژنراتور استمفورد ساخت انگلیس به صورت سایلنت و معمولی قابل ارائه است

دیزل ژنراتور کامینز پاور 700 کاوا

دیزل ژنراتور کامینز | سبا دیزل البرز |

دیزل ژنراتور کامینز پاور 700 کاوا

این دستگاه با موتور قدرتمند vta28g5 کامینز با ژنراتور استمفورد در دو نوع کانوپی دار سایلنت و معمولی موجود است.