ژنراتور مکالته

ژنراتور مکالته (ژنراتور مک آلته) : آلترناتوها یا همان ژنراتورها نیروی مکانیکی تولید شده توسط موتور را به الکتریسیته جهت تامین برق در موتورژنراتور می کند. این کار با استفاده از نیروهای القایی مغناطیسی در ژنراتور مکالته (ژنراتور مک آلته) صورت می گیرد . کیفیت طراحی سیم پیچی های مکالته (ژنراتور مک آلته) و خود سیم پیچی در عملکرد مکالته (ژنراتور مک آلته) موثر خواهد بود. ژنراتورهای کمپانی ایتالیایی مکالته نیز در ایران جز دستگاه های شناخته شده است که در قدرتهای مختلف ارائه می شود.

ژنراتور مکالته | سبا دیزل البرز |

فروش انواع ژنراتور مکالته با قیمت نمایندگی، انواع ژنراتور مکالته اصلی ساخت ایتالیا با خدمات نمایندگی. مدل های جدول فوق مربوط به الترناتور مکالته اصلی هستند که با کلیک بر روی مدل و یا کلمه ی MORE می توانید کاتالوگ مربوط به ان را دریافت کنید.

Model: KVA KW اطلاعات بیشتر
ECO28-1L/4 20 16 more
ECO28-VL/4 31 24.8 more
ECO32-2S/4 35 28 more
ECO32-3S/4 40 32 more
ECO32-1L/4 50 40 more
ECO32-2L/4 60 48 more
ECO32-3L/4 70 56 more
ECP34-1S 85 68 more
ECP34-2S 105 84 more
ECP34-1L 130 104 more
ECP34-2L 150 120 more
ECO38-1S 180 144 more
ECO38-2S 200 160 more
ECO38-3S 225 180 more
ECO38-1L 250 200 more
ECO38-2L 300 240 more
ECO38-3L 350 280 more
ECO40-1S 400 320 more
ECO40-2S 450 360 more
ECO40-3S 500 400 more
ECO40-3S 550 440 more
ECO401.5L 620 496 more
ECO402L 680 544 more