به این پست امتیاز دهید
0 / 5 نتایج 0 0

Your page rank:

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتورها ازجمله خدمات سبا دیزل است. دیزل ژنراتورها نیز به دلیل وجود موتور دیزل به عنوان یک بخش اصلی دستگاه همانند هر موتور احتراق درونسوز دیگر نیاز به سرویس و نگهداری دارد.

طبیعتا به دلیل گردش روغن در موتور ، گردش آب در سیستم رادیاتور موتور دیزل، وجود فیلترهای دیزل ژنراتور از جمله فیلتر گازوییل، فیلتر روغن، فیلتر آبگیر و فیلتر هوای دیزل ژنراتور این سیستم نیاز به تعویض به موقع این فیلترها و توجه به عملکرد مناسب آنها دارد.

تعویض فیلترهای دیزل ژنراتور در پس از ساعات کارکرد مشخص، تعویض روغن دیزل ژنراتور، بررسی باتری دیزل ژنراتور، تعویض آب رادیاتور موتور دیزل و سایر موارد این چنینی نیاز به یک چک لیست استاندارد دارد که باید هنگام تحویل دستگاه با آموزش اپراتوری لازم در اختیار خریدار دیزل ژنراتور قرار گیرد.

فیلترها اگر به موقع عوض نشوند دیزل ژنراتور در عملکرد خود دچار آسیب می شود. به عنوان مثال فیلتر هوای دیزل ژنراتور اگر به موقع تعویض نشود و کیفیت مناسبی نداشته باشد نمی تواند هوای مناسبی برای موتور تامین کند یا اگر فیلترهای روغن دیزل ژنراتور عوض نشوند و یا بی کیفیت باشند روغن داخل موتور نمی تواند گردش مناسبی داخل موتور داشته و آن را خنک کند که خصوصا در دیزل ژنراتورهای دائم کار باید به این مساله توجه بسیار داشت. فیلتر آب گیر و فیلتر گازوییل دیزل ژنراتور نیز باید مانع ورود آب مخلوط شده با گازوییل باک را داشته باشد و نیز بتواند ذرات جامد داخل گازوییل را نیز از آن جدا کرده و مانع ورود آن به موتور دیزل ژنراتور شود و مانع خرابی آن شود.

استفاده از فیلترها، روغن و یا سایر قطعات با کیفیت پایین می تواند آسیب های جدی به دیزل ژنراتور وارد کند که هزینه زیادی را به مالک دستگاه تحمیل می کند

خود روغن دیزل ژنراتور بعد از مدت مشخصی کارکرد مرغوبیت لازم برای خنک کردن موتور را از دست می دهد و حتی فیلتر نیز در این زمان به دلیل از دست دادن قابلیت خود نمی تواند کاری برای آن انجام دهد. از طرفی حتی در صورت عدم استفاده به دلیل رسوب کردن روغن و آب رادیاتور دیزل ژنراتور باید هر ساله تعویض شوند.

با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از مایع داخل رادیاتور را ضدیخ ( که ضد جوش نیز می باشد ) تشکیل می دهد، این ماده پس از مدتی کار خاصیت خود را ممکن است از دست بدهد، رسوب تشکیل دهد و یا حتی مقداری از آن تبخیر شود که طبیعتا این نیز مانند روغن باید بعد از زمان کارکرد مشخص و حتی در صورت عدم استفاده به صورت دوره های سالانه تعویض شوند.

بررسی کلیه موارد فوق و انجام تست های مربوط و تست روشن کردن دیزل ژنراتور در دوره های چند هفته ای ( در صورتی که دیزل ژنراتور اضطراری باشد ) میتواند ضریب اطمینان مجموعه را بالا برده تا در زمان قطعی برق نگرانی از عملکرد به موقع موتور برق نداشته باشیم.